Geeuwen

Als mensen geeuwend een bioscoop verlaten, is dat niet altijd aan de film te wijten. In tegenstelling met de algemene overtuiging hoeft geeuwen niet noodzakelijk een teken van verveling te zijn. Geeuwen wijst alleen op een behoefte aan meer zuurstof en is niet meer dan een reflex waardoor zuurstof in de longen wordt gezogen.
De zuurstofvoorraad van het lichaam is na een lange periode van vrij ondiepe ademhaling uitgeput. Dit gebeurt doorgaans wanneer we vermoeid of gespannen zijn of lange tijd stil hebben gezeten. Geeuwen is geen teken van ziekte en zeker niet abnormaal. Merkwaardig is dat we nauwelijks geeuwen tijdens geestelijke inzinkingen
of ernstige lichamelijke ziekten.

Speak Your Mind

*